LITE MER OM MIG

Kreativiteten har följt mig sedan jag var liten. Tidigt upptäckte jag skrivandets glädje och teaterns rollekar. Senare i livet kom även musiken in. Efter att som tonåring mest skrivit poesi, växlade därefter fokuset i perioder; sång- och poesiskrivande, publicerat romanen "I väntan på allt" och diktsamlingen "Att förstå sig själv genom orden" på nätförlaget Vulkan, flera olika teaterprojekt, och uppträdanden med mina sånger, poesin o performancegruppen Rond. Sedan 2008 håller jag kontinuerligt kurser i kreativitet och självkännedom. 

Jag har valt att gå mina egna vägar, och har skaffat kunskap utifrån längtan och intresse. På universitetet har jag läst en fil.kand. i religionsvetenskap, på folkhögskola har jag gått två års teaterutbildning. Jag har jobbat som personlig assistent, lärarvikarie, kock och med trädgårdsarbete.

Vidare har jag studerat ayurveda och ekosofi. Jag har lärt mig meditation, yoga, shamanism och olika sorters dans/rörelsetekniker. 

Jag anser att vi människor är kapabla att älska och leva i samklang med jorden och varandra. Ett stort problem, kanske det största idag, är att vi lever separerade från oss själva och varandra. Vi i den rika väljer att blunda och fortsätta leva över jordens tillgångar, på jordens och övriga mänsklighetens bekostnad.

Jag vill inte väcka skuld och skam, utan snarare bejaka längtan att njuta fullt av livet på jorden i harmoni med de förutsättningar som finns.

Jag tror att det går att påverka utvecklingen till ett hållbart globalt samhälle om vi förstår att vi är en del av vår omgivning. Att vad vi gör mot oss själva, påverkar vår omgivning. Och vad vi gör mot vår omgivning påverkar oss själva.

 

från ögonblicket vi föds

skrikande in i denna värld

till den stund

då vi åter tar till skriket

och genomträngande

ropar vårt stopp!

bankas våra liv platta

till raka linjer

sakta och med oändligt tålamod

återfår livet sin rundning

för att en dag

 

åter bli en cirkel

 

 MIN VISION

Dikten "Att böja en linje" (se ovan)  uttrycker både min bild av vår verklighet och min vision om en förändring, som jag kallar Att böja linjer och bygga cirklar.  Jag tror att vi föds gudomliga, oändliga, men att livet plattar till oss med lagar, förbud och moral. Vi inordnar

oss i ett system av tänkande. Och så glömmer vi bort att vi är oändliga. Vi fastnar i en linjär illusion. Vi tror att vi är på väg någonstans. Vi lever våra linjära liv, åker till våra linjära jobb och tänker linjära tankar. Vi vandrar från födelse till död. Men det finns ingen död. Vi består av energi. Och energi kan aldrig förstöras. Vare sig vi tror på själen eller inte. Allt återanvänds gång på gång. Dygnet, veckan, året, livet, vi själva o allt omkring oss. Cykel på cykel. Varje andetag är en del av en cykel. In, ut. Födelse, död. Från det att vi föds bankas vår cirkel snabbt ihop, tills vi tror att livet är en tidsbestämd linje.   Tid är en upplevelse, en skapelse av människan.                               Jag föreställer mig livet som en spiral, en linje bestående av återkommande cirklar, cykler, men de är aldrig desamma. Jag upplever att vårt samhälle glömt cirklarna och bara blivit en linje. Vi anpassar oss inte längre efter dygnsrytmer eller årstider, eller tar oss tid att uppleva Nuets tidlöshet.

Min önskan är att vi ska lära oss att säga stopp till det linjära och återfinna cirklarna i våra liv. Ett aktivt val att ta hänsyn till livets rytmer och väcka vördnad för naturen och varandra. Det handlar om människans överlevnad och om vår planet, även om hon nog troligare överlever oss än det omvända.

En smaskig Örtsallad både för gom och öga! Ringla lite olja och pressa citron över härligheten! Innehåller jordreva, sommargyllen, kråkvicker, maskros, lönnblommor, almfruktblad, kirskål, tusensköna, rönnblad, kärleksört, björkblad!