lySSNA PÅ MIN MUSIK

min senaste video;


Skivan "Songs on the way home", innehåller tolv av mina sånger blandat på engelska o svenska. Musiken är visor från hjärtat med doft av bl.a. reggae och country.

Den är inspelad mellan november 2010 till april 2011 i 

Lund, i ”hemmastudio” på Gunnesbo.

Text o musik kommer från källan, via mig. Alla instrument spelar jag.

Skivan går att köpa för 60kr.